Användare: Lösenord:
Startsida/Stockholm/Vår utbildning

Enhetligt och säkert

Alla personer som arbetar i Första hjälpen-gruppens regi har genomgått samma gedigna utbildning utifrån samma studiematerial och styrdokument. Det medför att vi arbetar likadant oavsett var i landet man stöter på oss.

Utbildningen lägger sitt fokus på förebyggande åtgärder av både sjukdoms- och olycksfall och omhändertagande av både vuxna som för barn. 

Varje år genomförs en obligatorisk kvalitetssäkring där alla Första hjälpare måste påvisa att de besitter den kunskap som krävs för att anses vara behörig.

Utbildningen omfattar bland annat

• Hjärt- och lungräddning, vuxen och barn med hjärtstartare.

• Hjärt- kärlsjukdom, kärlkramp, hjärtinfarkt.

• Sårvård, skärskador, blånagel, blåsor, bränn- och kylskador.

• Bett och insektsstick.

• Elskador.

• Tandskador.

• Helkroppsundersökning och lokalisering av skada.

• Frakturer, urledvridning, stukning, nack-ryggskada, fixering, lyft och förflyttning.

• Astma, diabetes, stroke, allergier och epilepsi.

• Slag- och klämskada, hjärnskakning och cirkulationssvikt.

• Behandling om man blivit utsatt för giftig eller frätande vätska på hud, ögon, genom inhalering eller förtäring.

• Psykiska reaktioner och chockens olika faser.

• Skillnader barn- vuxen