Användare: Lösenord:
Startsida/Stockholm/Vår utbildning

Enhetligt och säkert

Alla personer som arbetar i Första hjälpen-gruppens regi har genomgått samma gedigna utbildning utifrån samma studiematerial och styrdokument. Det medför att vi arbetar likadant oavsett vart i landet man stöter på oss.

Utbildningen lägger sitt fokus på förebyggande åtgärder av både sjukdoms- och olycksfall och omhändertagande av dem om de skulle inträffa, för såväl vuxna som för barn. 

Varje år genomförs en obligatorisk kvalitetssäkring där alla Första hjälpare måste påvisa att de besitter den kunskap som krävs för att anses vara behörig Första Hjälpare.

Utbildningen omfattar bland annat

• Hjärt- Lungräddning, vuxen och barn med hjärtstartare

• Hjärt- kärlsjukdom, kärlkramt, hjärtinfarkt

• Sårvård, skärskador, blånagel, blåsor, bränn- och kylskador

• Bett och insektsstick

• Elskador

• Tandskador

• Helkroppsundersökning och lokalisering av skada

• Frakturer, urledvridning, stukning, nack-ryggskada, fixering, lyft och förflyttning

• Astma, diabetes, stroke, allergier och epilepsi

• Slag- och klämskada, hjärnskakning och cirkulationssvikt

• Tårgas, förgiftningar genom hud, ögat, inhalation och förtäring

• Psykiska reaktioner och chockens olika faser

• Skillnader barn- vuxen