Användare: Lösenord:
Startsida/Stockholm/Hem

Stockholms Första hjälpen-grupp


Röda Korset verkar för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Ett sätt att göra detta är att genom Första hjälpen-grupper erbjuda olycksfallsberedskap. Deltagandet i en Första hjälpen-grupp är helt ideellt och baseras uteslutande på frivilliga insatser.

Intäkterna från uppdragen bekostar gruppens utbildningar, övningar och materiel.

Vi kan göra allt från att ta hand om lättare skador och plötsligt insjuknande till att vidta livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans. Första hjälpen-gruppen ger ditt arrangemang en grundtrygghet om olyckan skulle vara framme. När ni anlitar oss får ni kunniga, erfarna och välövade Första hjälpare som är lätta att känna igen på den enhetliga röda klädseln med tydliga Första Hjälpen-symboler. 

Första Hjälpen-gruppen i Stockholm har bred erfarenhet av de flesta typer av uppdrag, till exempel konserter, idrottstävlingar, film- och TV-inspelningar, mässor och festivaler. Vi anpassar vår utrustning utifrån dina behov med allt från plåster till hjärtstartare.Vi kan också hålla uppvisningar för allmänheten eller på olika evenemang.